Svensk sjuksköterskeförenings remissvar inom omvårdnad
Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910

Remisser

Svensk sjuksköterskeförening är remissinstans i frågor som rör kunskapsområdet omvårdnad samt andra frågor som berör sjuksköterskans arbetsområde.

Föreningen besvarar remisser från Socialdepartementet, Utbildnings- och kulturdepartementet, Socialstyrelsen med flera.

Remisser 2018

 • Palliativ vård – förtydligande och konkretisering av begrepp

  Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad svarar på Socialstyrelsens remiss Palliativ vård – förtydligande och konkretisering av begrepp.
 • Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

  Svensk sjuksköterskeförenings remissvar till Socialstyrelsen avseende remissen Nationella riktlinjer - Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.
 • Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

  Svensk sjuksköterskeförenings remissvar till Läkemedelsverket avseende förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit
 • Bastjänstgöring för läkare

  Svensk sjuksköterskeförenings remissvar till Socialdepartementet avseende bastjänstgöring för läkare.

Remisser 2017

 • Nationellt vårdprogram för tumörer i hjärna och ryggmärg

  Svensk sjuksköterskeförenings och Sjuksköterskor i Cancervårds remissvar avseende Nationellt vårdprogram för tumörer i hjärna och ryggmärg.
 • Nationellt vårdprogram för Mantelcellslymfom

  Svensk sjuksköterskeförenings och Sjuksköterskor i Cancervårds remissvar avseende Nationellt vårdprogram för mantelcellslymfom.
 • Nationellt vårdprogram för melanom

  Svensk sjuksköterskeförenings och Sjuksköterskor i Cancervårds remissvar avseende Nationellt vårdprogram för melanom.
 • Nationellt vårdprogram för Lungcancer 2017

  Svensk sjuksköterskeförenings och Sjuksköterskor i Cancervårds remissvar avseende Nationellt vårdprogram för Lungcancer 2017.
 • Nationellt vårdprogram för Aggressiva B-cellslymfom

  Svensk sjuksköterskeförenings och Sjuksköterskor i Cancervårds remissvar avseende Nationellt vårdprogram för Aggressiva B-cellslymfom.
 • Förslag till föreskrifter om Smittrisk

  Svensk sjuksköterskeförenings remissvar till Enheten för kemiska, mikrobiologiska och fysikaliska faktorer vid Arbetsmiljöverket avseende remissen Förslag till föreskrifter om Smittrisk.
 • Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

  Svensk sjuksköterskeförenings remissvar till Socialdepartementet avseende remissen Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – förslag på långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa.
 • Livsmedelsverkets reviderade råd bra måltider i äldreomsorgen

  Svensk sjuksköterskeförenings remissvar till Livsmedelsverkets avseende reviderade råd Bra måltider i äldreomsorgen.
 • Kunskapsbaserad och jämlik vård SOU 2017:48

  Svensk sjuksköterskeförenings remissvar till Socialdepartementets utredning Kunskapsbaserad och jämlik vård SOU 2017:48
 • Nationellt vårdprogram för myelom

  Svensk sjuksköterskeförenings och Sjuksköterskor i cancervårds remissvar till multidisciplinär konferens, rehabilitering, psykosocialt omhändertagande, omvårdnad, palliativ vård och insatser samt kvalitetsregister.

Senast publicerad: 2017-09-29

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 1, 2018

Sjuksköterskornas etiska kod

ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor sammanfattar riktlinjerna för professionens etik.

Etiska koden för sjuksköterskor
Del av omslaget till Sjuksköterskornas etiska kod