Blogg

Här är våra senaste nyheter

true true true true true true true true true true true
 1. 26 februari 2021 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  En distriktssköterskas betraktelse om pandemin och covid-19 i primärvården

  Det som kännetecknar distriktssköterskans arbete är mötet med människor i deras vardag. Vi möter personer med lättare eller svårare symtom vid Covid-19, de som hanterar sin sjukdom hemma eller vårdats på sjukhus och de som varit sjuka, men som inte riktigt återhämtar sig och återkommer till sin tidigare funktionsförmåga. Dessutom möter vi de som hållit sig friska men som på andra sätt påverkats av pandemin, som lever med oro för att bli sjuk i Covid-19, oro för nära och kära och oro för sin arbetssituation.

 2. 10 februari 2021 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  VFU under pågående pandemi

  När de första rapporterna om covid-19 kom reagerade jag, som så många andra, och tänkte att det här kommer nog inte att drabba oss. På min arbetsplats som utbildar och som främst består av sjuksköterskor blev påverkan av pandemin stor. Några av oss behövdes i vården samtidigt som pandemin kräver stora insatser gällande ett säkert genomförande av våra utbildningar. Vi har många sjuksköterske- och specialistsjuksköterskestudenter och en skriande brist i verksamheten, dessa studenter behöver därför få förutsättningar att kunna fullfölja sina studier. Det har kommit restriktioner om vilka undervisning- och examinationsformer som är möjliga att genomföra på ett säkert sätt. Många nya tekniska lösningar har utvecklats, mycket tack vare tidigare erfarenheter av distansundervisning, samtidigt som det finns färdigheter hos sjuksköterskan som är svåra att lära sig på distans. Vilka lärare som skulle träffa studenterna fysiskt och hur vi skulle lösa detta när lärare följde restriktionerna och stannade hemma med förkylningssymtom var frågor som fick svar tack vare fantastiska medarbetare.

 3. 01 februari 2021 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Covid-19 -ordinera och vaccinera

  Vaccination mot sjukdom genomförs för att lindra konsekvenser som dödsfall eller svåra men, dvs vaccination är prevention och ges till personer som är friska. Självklart är det legitimerade sjuksköterskor som ska administrera vaccin mot Covid-19.

 4. 25 januari 2021 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Vilka ska komma först – om prioriteringar vid covid-19-vaccinering

  I den svåra situation som Sverige just nu befinner sig – med fler än 10 000 döda med covid-19, en hälso- och sjukvård samt omsorgsverksamhet som är stark ansträngd till följd av pandemin och ett samhälle som har stränga rekommendationer att förhålla sig till – är vaccinationen som inleddes för ett par veckor sedan oerhört efterlängtad. Då antalet vaccindoser initialt är begränsat har en debatt uppstått om vilka som i första hand bör få möjlighet att vaccineras.

 5. 23 december 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  En återvändares betraktelser

  I somras lämnade jag den kliniska vården för att arbeta på Svensk sjuksköterskeförening. När den andra vågen slog till var det självklart för mig att tillfälligt återvända till intensivvården. Plötsligt befann jag mig i en oväntad dialog med självaste John Lennon...

 6. 16 november 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Erfarenhet - vår bästa förberedelse i pandemin

  Tyvärr verkar covid-19 dra igång på allvar igen och pressen på hälso- och sjukvården ökar för varje dag. Flera sjuksköterskor kommer att åter arbeta i enheter som inte är deras vanliga arbetsplatser med delvis nya arbetsuppgifter och nya patientgrupper. Detta kräver mod, teamarbete och sjuksköterskans ledarskap både i vårdteamet som på alla ledningsnivåer.

 7. 23 oktober 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Världens legitimerade sjuksköterskor har och gör fortfarande heroiska insatser i kampen mot covid-19

  I januari 2020 var det ingen som kunde förutspå hur covid-19 skulle påverka hela världen. Vi kan konstatera att trots en misströstan när alla våra trevliga planerade event som skulle ske under det år som WHO har utlyst till ”Sjuksköterskorna och barnmorskornas år” har blivit skjutna på framtiden så har sjuksköterskor (med rätta) hyllats världen över.

 8. 07 juli 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Cecilia Lundmark

 9. 10 juni 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Sandra Månsson

 10. 01 juni 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Marit Silén 2

 11. 25 maj 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Lilas Ali

  Att känna panik är ett ganska lätt status att hamna i dagens läge med den rådande pandemin. Därför är det särskilt viktigt inför aktuella beslut att ta ett djupt andetag och agera utifrån etiskt försvarsbara grunder.

 12. 18 maj 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Charlotta George

 13. 12 maj 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Britta Mann

  Det är vi som vårdar och vakar över patienten - dygnets alla timmar, veckans alla dagar, året runt. Jul som påsk, nyår och midsommar. Det är vi som märker om patienten blir försämrad och behöver tillkalla en läkare för ny behandlingsplan.

 14. 08 maj 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  ur en utredares perspektiv

  Det är många tankar som snurrar dessa dagar. Oron för nära och kära, för vänner som jobbar i vården, pandemin väcker funderingar. Livet i hälso- och sjukvården blir aldrig mer detsamma. Det finns ett före och efter.

 15. 30 april 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Ingalill Rahm Hallberg

  Den första informationen om Coronaviruset väckte inte några dramatiska känslor, det lät så avlägset. Det ändrades raskt när informationen kom om att alla 70+ skulle avstå från nära kontakter med andra, barnbarn, barn, affärer. Då slog det mig med all kraft att jag var inte bara 70, jag var också 75+, riskgrupp! För en kort stund slog dödsångest till, jag är inte beredd nu! För att mota olle i grind har jag allt sedan dess fogat mig efter rekommendationerna. Våren, solen och då och då lite värme, min kära hund lindrade rädslan som då och då poppar upp.

 16. 27 april 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Lisa Petersson

  Alla i samhället påverkas av den nu pågående Covid-19 pandemin. Personligen blir jag blir påverkad såväl i min vardag som specialistsjuksköterskestudent men också som handledare på Klinisk utbildnings avdelning (KUA) på Skånes universitetssjukhus.

 17. 24 april 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Birgitta Wedahl

 18. 20 april 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Elisa Reinikainen

 19. 17 april 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Att befinna sig i stormens öga-rapport från Skåne

 20. 14 april 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Anna Forsberg

  Efter två långa dagar på sjukhuset sitter jag och reflekterar över de situationer jag har varit i och de patienter jag har mött. Hela världen är upp och ner. Rädslan för COVID-19 präglar allt vi gör så väl vardag som helg, såväl arbetstid som fritid.

 21. 08 april 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Veronika Lindström

  Sitter i bilen på väg till brandstationen, lyssnar på nyheterna, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen informerar om Covid-19, många frågor väcks. Hur ska natten i ambulansen bli? Kommer jag att ha tillräckligt med skyddsutrustning? Hur kan jag förbereda mig när jag inte vet vad jag ska förbereda mig för? Om jag känner oro, hur ska de som inte har professionens kunskap känna?

 22. 06 april 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Det är en omvälvande tid nu

  Massiv aktivitet pågår dygnet runt på sjukhuset för att skapa vårdplatser för svårt sjuka människor som drabbats av Covid-19. Vi är mitt i en oerhört krävande påfrestning för vården, ett behov som ökar varje dygn. Vi befinner oss i en situation som flera av oss inte upplevt i sin yrkesverksamma tid och förmodligen aldrig mera kommer att göra.

 23. 03 april 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Cornelia Myrkrans

  Ingress - kort och sammanfattande inledning till text

 24. 30 mars 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Marit Silén

  Syftet är att stödja hälso- och sjukvården att fatta beslut om prioriteringar enligt den etiska plattformen för öppna prioriteringar i hälso- och sjukvården och hälso- och sjukvårdslagen. Sjuksköterskornas etiska råd anser att det är bra att prioriteringarna vid dessa extraordinära förhållanden utgår ifrån dessa principer.

 25. 27 mars 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Maria Öst-Backa

  I min vardag finns jag på 1177 Vårdguiden på telefon. Överbelastningen är enorm! Undanträngningseffekten för den som behöver oss är mycket stor. I en kö på timmar finns de med andra akuta besvär. Vad är viktigt här och nu i den situationen?

 26. 25 mars 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Ulrica Nilsson

  Vid Sveriges lärosäten arbetar vi intensivt med att utbildningen ska fortgå. Vi lägger om till distansutbildning, med allt vad det innebär och har kontinuerlig kontakt med den kliniska verksamheten vad gäller våra studenter som gör sin VFU. Vi är en viktig kugge i maskineriet i att utbilda nya kollegor som ska fylla på i leden.

 27. 23 mars 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Ami Hommel

  WHO har utnämnt år 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år. Ett år då världen skulle påminnas om den stora betydelsen sjuksköterskor och barnmorskor har för att i arbetet med att förbättra den globala hälsan. Ingen kunde vid utlysningen förutse pandemin Covid19 och den stora betydelse som sjuksköterskor har för hälsa och liv.