Nummer 1/2020

Tips för bemötande av patienter med autism

Hur ska man bemöta patienter med neuropsykiatriska funktionsvariationer som autism, Aspergers syndrom och ADHD? Det kommer Jarita Rutkowski att prata om vid Sjuksköterskedagarna, som arrangeras av Svensk sjuksköterskeförening i november.

– Egentligen är det inte så komplicerat, säger hon. Det patienten efterfrågar är tydlighet.

Jarita Rutkowski är specialistsjuksköterska i psykiatri vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och har stor erfarenhet av att arbeta med personer med diagnoser som ADHD, Aspergers syndrom och autism.

Det är inte möjligt att ge några generella råd i hur man bemöter den här patientgruppen, menar hon. Olika funktionsområden påverkas olika hos olika personer. Till exempel kan det handla om de exekutiva funktionerna, de självreglerande. Det kan bland annat innebära svårigheter att planera och prioritera olika saker för att nå ett långsiktigt mål. Det kan också vara svårt att styra sitt fokus och att reglera sina känslor. Förmågan till uthållighet kan påverkas, det kan vara lätt att bli distraherad av sina egna tankar. Energinivån kan också vara ojämn över dygnet. Även perception och sinnesintryck kan påverkas.

– Det innebär att man ofta tar in för många sinnesintryck och att det blir svårt att filtrera och kategorisera. Det kan göra att man har svårt att beskriva sina upplevelser. En del patienter beskriver därför smärta på ett annorlunda sätt än andra, vilket gör att det kanske inte tas på allvar.

En annan svårighet för en del personer i denna patientgrupp är att de ibland kan ha svårt att tolka, förstå eller benämna både sina egna och andras känslor.

 

Om artikeln

Av Margareta Andersson

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/20 sid 30

 

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.