Nummer 1/2020

Stöd till hälsosamma levnadsvanor vid psykossjukdom

Sjuksköterskor inom psykiatrin borde arbeta mer med att stimulera hälsosamma levnadsvanor hos personer med psykossjukdom. Det menar Marjut Blomqvist efter att ha undersökt effekterna av en tvåårig levnadsvaneintervention på några psykosmottagningar.

Resultaten i hennes avhandling visar att det är fullt möjligt att stimulera denna grupp patienter att förändra sitt beteende i hälsosammare riktning. Effekten kan bli både subjektiva och objektiva hälsovinster. 

-Det handlar om personer med schizofreni och andra schizofreniliknande tillstånd, förklarar Marjut Blomqvist. Det rör sig alltså om en mycket utsatt grupp patienter som ofta endast har tillgång till en fragmenterad hälso- och sjukvård. Att arbeta för att underlätta en förändring mot en hälsosam livsstil för dessa patienter borde vara en del av den psykiatriska omvårdnaden, det borde integreras i den. Det är ju en patientgrupp som ofta har väldigt täta och långvariga kontakter med vården.

-Som sjuksköterskor får vi aldrig tappa hoppet om att mycket kan förändras till det bättre om patienterna får stöd att ändra sina levnadsvanor. Det behövs verkligen ett engagemang och att alla försöker åstadkomma förändring även om det är krävande och tar tid. För det är inte hopplöst, alla kan utvecklas utifrån sin egen potential.

 

Om artikeln

Av Margareta Andersson

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/20 sid 32–33

 

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.