Nummer 1/2020

Sjuksköterskans roll i nya vårdmodellen

– Distriktssköterskorna kommer att ha en nyckelroll i primärvården och vi måste skapa en hållbar arbetsmiljö och ett hållbart yrkesliv, för att klara framtidens bemanning och kompetensförsörjning. Det säger Anna Nergårdh, som la fram slutbetänkandet för den stora utredningen ”God och nära vård” till regeringen i slutet av mars

Utredningsuppdraget var att arbeta fram lagförslag och lagändringar som ska leda till ett reformerat hälso- och sjukvårdssystem som är hållbart över tid. För att det ska lyckas krävs en omställning, där mindre hälso- och sjukvård sker på sjukhus och mer i primärvård och kommuner, menar Anna Nergårdh. Under en övergångsperiod kommer det att krävas omställningsbidrag till de verksamheter som behöver byggas upp och förstärkas.

– Vi föreslår en primärvårdsreform som innebär att vården blir mer personcentrerad och där systemet blir mer begripligt för patienten. Därför föreslår vi bland annat att det inrättas ett patientkontrakt, som gör att patienten får större möjligheter att vara delaktig i sin hälso- och sjukvård.

Specialistsjuksköterskor i allmänhet och distriktssköterskor i synnerhet kommer att bli viktigare än i dagens system.

– Distriktssköterskor som arbetar med förebyggande insatser nära människor har en nyckelroll i framtidens hälso- och sjukvård. Därför måste vi se till att de här jobben känns attraktiva och meningsfulla. Om vi sköter våra kort rätt lyckas vi med det. Men det kräver insatser, att till exempel under ett långt yrkesliv ha perioder där det finns möjlighet för forskning eller delta i undervisningen. Det förväntar sig vårdens kommande medarbetare utifrån sin utbildning. Frågan om hur vi skapar attraktiva arbetsplatser och yrkesvägar är avgörande för att få en hälso- och sjukvård överhuvudtaget.

 

Om artikeln

Av Charlotte Cronquist

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/20 sid 18–19

 

 

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.