Nummer 1/2020

Patienten behöver veta mer inför amputation

Patienter som ska genomgå en amputation på grund av benartärsjukdom behöver informeras om hela processen så att de känner sig delaktiga i sin vård.

– För vissa patienter bör beslutet om amputation fattas i ett tidigare skede så att de slipper värk och onödigt lidande. Många får ett väldigt mycket bättre liv efteråt, säger sjuksköterskan Eva Torbjörnsson som har skrivit en doktorsavhandling i ämnet.

Eva Torbjörnsson arbetar som operationssjuksköterska på kirurgkliniken på Södersjukhuset. I sin doktorsavhandling ville hon undersöka vilka riskfaktorer som finns för amputation hos patienter som har genomgått ett kärlkirurgiskt ingrepp. Vilka är riskfaktorerna för att patienten ska behöva genomgå ytterligare en amputation? Påverkar protesanvändning efter en amputation patienternas livskvalitet? Hur ser patienternas upplevelse av att genomgå en amputation ut? 

– Jag upplevde i mitt arbete att beslutet om amputation ofta kom väldigt sent och verkade vara en sista utväg. Det är förståeligt eftersom det är ett sådant definitivt beslut, men samtidigt blev amputationen en lättnad för många eftersom de blev smärtfria och för vissa patienter kanske det skulle ha kommit tidigare för att undvika år av lidanden.

Hennes slutsats är att det kan vara bättre med tidig amputation och bli rörlig än att lida av ischemisk smärta och vara långa tider på sjukhus för kärlkirurgisk behandling.

Om artikeln

Av Ann-Katrin Öhman

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/20 sid 36–37

 

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.