Nummer 1/2020

Stora utmaningar för sjuksköterskerollen

Detta år har WHO utsett till sjuksköterskans och barnmorskans år och sällan har väl en internationell kampanj satt ljuset på utmaningarna i sjuksköterskors arbete som nu – i kampen mot coronaviruset.

– Man ville göra sjuksköterskornas ställning tydlig när det gäller att förbättra den globala folkhälsan och där har vi naturligtvis hakat på, säger Ami Hommel, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening.

När WHO, World Health Organization, bestämde sig för att utlysa 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år utgick de bland annat från en uppmärksammad rapport som heter Tripple Impact, berättar Ami Hommel.

– Den visar hur man genom att lyfta upp sjuksköterskors kompetens inom omvårdnad tydligt kan förbättra folkhälsan och skapa en säkrare och tryggare vård.

Chefen för WHO, Dr Tedros Adhanom, slog fast att utan sjuksköterskor kan man aldrig uppnå de globala hälsomålen, som bland annat innebär att en miljard personer inom fem år ska ha ett friskare liv, en miljard personer ska ha tillgång till hälso- och sjukvård och en miljard ska skyddas från sjukdomar som ebola och virussjukdomar. Nu arbetar sjuksköterskeorganisationer mot det målet, globalt och nationellt och i Sverige pågår många satsningar inom ramen för bland annat Svensk sjuksköterskeförenings arbete.

– Sjuksköterskors aktuella insatser i kampen mot coronaviruset sätter fingret på vad omvårdnadskompetensen betyder. Det handlar om såväl förebyggande arbete och att lindra lidande, som att förbättra folkhälsan och bidra till en trygg vård – just det som WHOs kampanj handlar om, menar Ami Hommel. 

Om artikeln

Av Sara Bergqvist Månsson

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/20 sid 34

 

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.