Nummer 1/2020

Dramapedagogik inför VFU förbättrar patientkontakt

Vid högskolan i Halmstad får studenterna som utbildar sig till specialistsjuksköterskor i psykiatri, som ett moment i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), i simuleringsövningar pröva på hur det är att vara patient i den öppna psykiatriska vården.

Under sin VFU får studenterna arbeta en period på en sluten psykiatrisk avdelning och en period i öppenvården. De möter patienter med olika former av psykisk ohälsa. Men hur är det att vara patient och möta specialistsjuksköterskor? Och hur kan de blivande specialistsjuksköterskorna träna på teamarbete och bemötande?

Simulering är sätt att öva realistiska omvårdnadssituationer i en trygg utbildningsnivå. Det här arbetssättet har man haft på högskolan i Halmstad i flera år.

– Vi har valt att jobba med rollspel för att få med de fördelar som dramapedagogiken kan ge studenten. Genom rollspelet får studenterna en möjlighet att närma sig patientens livsvärld, säger Jörgen Öijervall.

– Det var väldigt intressant att spela patient. Jag fick en helt annan förståelse för hur det kan vara för en patient, säger Linda Zetterström, student.

Om artikeln

Av Charlotte Cronquist

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/20 sid 28–29

 

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.