Nummer 1/2020

Barnsjuksköterskan som blev professor

När Renée Flacking bestämde sig för att göra världens största amningsstudie, var hon inte beredd på att ämnet skulle röra upp så mycket känslor. Sedan dess har barnsjuksköterskan, anglofilen och numera professorn ägnat sig åt forskning kring en ständigt omdebatterad fråga.

Att börja forska kan upplevas som ett stort steg för många. När Renée Flacking började som sjuksköterska hade hon turen att hamna på en neonatalavdelning med goda exempel. Flera sjuksköterskor forskade redan och det inspirerade henne. Under sin tid som doktorand kombinerade hon det akademiska arbetet med kliniskt halvtidsarbete. Nu vill hon inspirera fler sjuksköterskor att börja forska.

– Sjuksköterskorna är grunden i all omvårdnad. Tekniken har vi redan, det är omvårdnaden som behöver drivas framåt. Det är där vi kommer göra de stora vinsterna, men då måste vi också forska. Vi får aldrig slå oss till ro.

Hennes doktorsavhandling, ”Att amma och bli mamma när man föder barn för tidigt”, var vid den tiden världens största amningsstudie. Hon undersökte 55 000 mammor i två län där data baserades på tre olika register från SCB, Barnhälsovården och Medicinska födelseregistret.

– Karriär har aldrig varit en drivkraft. Jag drivs av lust, nyfikenhet och bra samarbeten säger hon.

 

Om artikeln

Av Janna Li Holmberg

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/20 sid 6–8

 

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.