Nummer 1/2020

Unik studie om livet med epilepsi

Att leva ett bra liv som vuxen är fullt möjligt även om man har haft epilepsi som barn. Det visar en unik studie som har följt upp vad som hänt med barn och unga som för 50 år sedan fick diagnosen epilepsi.

De här personerna har hittat verktyg och förhållningssätt i livet som gör att de inte känner sig begränsade av sin sjukdom, förklarar Karin Blomberg. Det gäller både ifråga om arbete, familjeliv och fritid.

– Och då ska man komma ihåg att de inte hade de bästa förutsättningarna som barn på 60-talet, tillägger Mats Eriksson.

Båda är professorer i omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet och två av forskarna bakom den aktuella studien. De andra två är barnläkarna Lars-Olov Brorson och Erik Stenninger.

År 2015 bestämde sig Lars-Olov Brorson, numera pensionär, för att femtio år senare ta reda på hur det har gått för barnen som fått diagnosen epilepsi. Denna gång tillsammans med barnneurologen Erik Stenninger och omvårdnadsforskarna Karin Blomberg och Mats Eriksson.

Personerna i gruppen fick besvara en enkät och elva av dem blev även intervjuade. Dessutom samlades data in från medicinska journaler. Resultaten visade, precis som vid den tidigare uppföljningen, att de barn som hade klarat sig bäst var de som inte hade någon neurologisk eller intellektuell påverkan förutom sin epilepsi.

Om artikeln

Av Margareta Andersson

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 1/20 sid 26–27

 

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.