Nummer 1/2020

Sjuksköterskor behöver stödja kvinnor som utsätts för våld

Antalet samtal till den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen var rekordhögt under 2019, visar ny statistik. Många av de drabbade kvinnorna vänder sig också till vården, där sjuksköterskor har en nyckelroll att se och stödja kvinnorna, säger Åsa Witkowski, sjuksköterska och chef för patientverksamheten på Nationellt centrum för kvinnofrid.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) på Uppsala universitet och är en stödtelefon dit såväl drabbade och anhöriga som vårdpersonal kan vända sig för att få råd om hur de ska agera när de har drabbats av eller misstänker att någon annan har drabbats av våld.

Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsgrupper och många söker sig till akutvården när de har blivit skadade, berättar Åsa Witkowski.

– Inte sällan säger de att de har halkat eller snubblat i en trappa. Och det ingår i sjuksköterskors ansvar ur ett folkhälsoperspektiv att se och hjälpa dessa kvinnor. Och för att ge rätt behandling måste man ta reda på orsakerna till deras skador. Särskilt nu med tanke på att WHO har utsett 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år är det viktigt att förebygga ohälsa ur ett bredare samhällsperspektiv.

Men sjuksköterskor möter även dessa kvinnorna i andra delar av vården, betonar hon. De har samma problem med ohälsa som andra kvinnor, utöver akuta skador. Kanske har de tid på BVC, ska följa upp dåliga blodvärden eller stämma av sin behandlingsplan i samband med cancer. Och då gäller det att vara medveten om att problem med partnervåld även kan påverka dessa möten med vården.

Då måste sjuksköterskan våga ta sitt ansvar, menar Åsa Witkowski, och våga ställa frågan men också lotsa kvinnan till hjälp.

Om artikeln

Av Sara Bergqvist Månsson

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 1/20 sid 14–16

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.