Nummer 1/2020

Personcentrerad vård är både effektiv och lönsam

Personcentrerad vård är mer effektiv och kostar mindre vid kroniska sjukdomar än vanlig vård, visar en avhandling av Laura Pirhonen. Det gäller på både kort och lång sikt.

Personcentrerad vård innebär att patienten är delaktig i den egna vården genom partnerskap med vårdpersonalen och att en hälsoplan skapas som utvärderas kontinuerligt.

Tidigare studier har visat att personcentrerad vård ger bättre resultat, särskilt vid kroniska tillstånd, jämfört med vanlig vård. I Laura Pirhonens avhandling framgår att personcentrerad vård också är en fördel ur ett sam- hällsekonomiskt perspektiv.

Hon har följt upp patienter som behandlats för olika kroniska sjukdomar, bland annat koronart syndrom där tidigare hjärtinfarkt eller instabil angina pectoris ingår.

– Patienterna som fick personcentrerad vård visade högre tilltro till sin egen förmåga än patienterna i kontrollgruppen, som gavs vanlig vård. De uppgav också högre hälsorelaterad livskvalitet och återgick till arbete och tidigare fysisk aktivitet i större grad jämfört med gruppen som inte fick personcentrerad vård, säger Laura Pirhonen.

Om artikeln

Av Pia Vingros

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 1/20 sid 28–30

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.