Nummer 1/2020

Otillräcklig smärtlindring efter operation

Trots mycket forskning har nyopererade patienter fortfarande lika ont som för tio år sedan. – Oavsett vilken smärtstillande behandling patienten får har hen lika ont, därför måste andra faktorer vara viktigare. Vi behöver bli medvetna om att patientens känslor och levnadsvillkor har stort inflytande på smärtnivåerna, säger forskaren och sjuksköterskan Anja Geisler.

Hur kan det komma sig att olika personer kan reagera helt olika på smärtlindring efter operation? Beror det på hur kroppen tar emot medicinen, beror det på rädslor eller på något helt annat? Och vad kan sjukvården göra för att snabbt få ner patienterna till en låg smärtnivå, motsvarande tre på en tiogradig smärtskala?

I dag vet man att det är viktigt att snabbt få ner smärtnivåerna, eftersom den annars riskerar att bli långvarig och förhindra eller försena rehabilitering efter operationer.

 

I avhandlingen ”Postoperative management after total hip arthroplasty. A focus on evidence, clinical practice and the individual patients’s pain response” (Lunds universitet) har Anja Geisler undersökt vilka kunskaper det finns om smärtupplevelser och vad som kan göras för att snabbt minska smärta efter operation. Hon har studerat patienter som genomgått höftledsoperationer och kommer i korthet fram till:

 

• De randomiserade kliniska försök som undersöker smärta efter operation är så olika och med hög risk att vara partiska att det gör det svårt att finna en gyllene standard för smärtlindring för nyopererade.

 

• De flesta patienter får inte tillräcklig smärtlindring. Därför behöver man undersöka den individuella smärtan.

 

• Av fem undersökta sjukhus använder ingen samma smärtlindringsmetod efter höftledsoperation. Ändå hade patienterna ungefär samma smärtnivå och ingen smärtlindringsmetod var bättre än andra.

 

• Det är möjligt att det går att förutsäga vilka patienter som får stark/svår smärta. Därför testades en metod (att få en viss sorts smärtlindring före operationen) – men den kunde inte förutsäga vilken smärtnivå patienten skulle få efter operationen.

 

Om artikeln     

Av Charlotte Cronquist 

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 1/20 sid 10–13

 Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.