Nummer 1/2020

NEWS – metoden som räddar liv

Martin Spångfors är intensivvårdssjuksköterskan från Kristianstad som införde arbetsmetoden NEWS i Sverige. I vår lägger han fram sin doktorsavhandling där han bland annat kvalitetssäkrat metoden för svenska förhållanden. Men han har fått kämpa hårt med implementeringen. – Jag tror inte beslutsfattarna inser hur viktigt det här verktyget är. I så fall hade det funnits nationella riktlinjer och en strukturerad uppföljning precis som för till exempel trycksår och handhygien, säger han.

NEWS (National Early Warning Score) är en metod som räddar liv och som många sjuksköterskor kommer i kontakt med. Den går ut på att systematiskt bedöma patientens vitala parametrar som andningsfrekvens, syremättnad, systoliskt blodtryck, pulsfrekvens, medvetandegrad och temperatur för att kunna förutse allvarliga tillstånd som hjärtstopp och behov av intensivvård.

För cirka sju år sedan, när han tillträdde en tjänst som ansvarig sjuksköterska för den mobila intensivvårdsgruppen (MIG) kunde han börja arbetet att införa NEWS. Det skulle visa sig att det krävdes ett stort mått av både drivkraft och tålamod för Martin Spångfors att få gehör för den nya metoden. Efter ett och ett halvt år, otaliga möten och säkert tusen mail infördes äntligen NEWS-skalan efter ett centralt beslut från Region Skåne i september 2015.

Men Martin Spångfors arbete slutade inte med detta. Han fick ta sig an även implementeringen eftersom regionen saknade resurser att genomföra den.

Det var också ett arbete som ledde honom in på hans doktorsavhandling, som i stora drag går ut på att kvalitetssäkra NEWS till svenska förhållanden, utvärdera riskkategorierna i skalan och kartlägga vitalparametrarna dygnet före ett hjärtstopp som sker på vårdavdelning.

Om artikeln

Av Kertin Karlsson

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 1/20 sid 20–25

 

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.