Nummer 1/2020

Internationell storsatsning på omvårdnad

Världshälsoorganisationen (WHO) har utlyst 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år. – Den här möjligheten att lyfta fram sjuksköterskor och barnmorskor kommer inte att återkomma under min livstid, vi måste göra det mesta av det här året, sa Annette Kennedy, ordförande för ICN, sjuksköterskornas internationella organisation, när hon nyligen var på besök i Sverige.

Florence Nightingale föddes för 200 år sedan. Det är ett av skälen till att WHO valt att göra 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år. Det kommer att myllra av aktiviteter världen över som lyfter fram vilket viktigt jobb sjuksköterskor gör. ICN (International council of nurses) önskar ett brett engagemang från världsledare, allmänhet och sjuksköterskeföreningar i år. Svensk sjuksköterskeförening är också igång med planeringen för året.

 

När Annette Kennedy var i Sverige i slutet av förra året för att tala om trafficking fick Omvårdnadsmagasinet en pratstund med henne. Trafficking är ett av flera viktiga områden där sjuksköterskor kan arbeta utifrån ett brett socialt ansvar, menar hon.

 

– Det är lätt att bortse från den resurs som sjuksköterskor är och det gör 2020 till ett ännu viktigare år. Det är få som verkligen vet vad sjuksköterskor gör och hur viktiga de är för vården. Det kan bero på att de varken är med när politiska beslut fattas, eller policybeslut inom sjukvården.

 

Sjuksköterskor når ut till utsatta grupper. De möter ursprungsbefolkning, hemlösa och missbrukare – personer som sällan tar sig till sjukhus.

 

– Vi måste låta världen förstå att vi är mer fantastiska än de tror att vi är. Om vi får använda hela vår kompetens kan vi göra mycket mer än i dag och det gäller i synnerhet icke smittbara sjukdomar (till exempel Parkinson, hjärtsjukdomar, många cancerformer, diabetes och Alzheimers sjukdom).

 

Om artikeln

Av Charlotte Cronquist

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 1/20 sid 18­–20