Nummer 1/2020

Bättre psykiatrisk omvårdnad vid somatisk sjukdom

Sebastian Gabrielsson vill att all hans forskning ska förändra den psykiatriska omvårdnaden till det bättre. Just nu är han med och sjösätter ett projekt där vårdpersonal inom somatisk akutsjukvård ska få stöd att möta patienter med psykiatriska sjukdomar.

Hans egen erfarenhet av mobbning som barn och livet som nykter alkoholist har bidragit till att han har en tydlig drivkraft att hjälpa människor som har det svårt. Det har inneburit att han som forskare bland annat har fokuserat på att utveckla arbetet inom psykiatrin och återhämtningsprocessen vid psykisk ohälsa samt det nya projektet om svårigheten att få hjälp vid somatisk sjukdom.

– Forskning visar att personer med psykisk ohälsa har en överdödlighet och översjuklighet i somatisk sjukdom. De får ett sämre omhändertagande än psykiskt friska och riskerar ett fördomsfullt och respektlöst bemötande, säger han.

Forskningsprojektet POSA – psykiatrisk omvårdnad i somatisk akutsjukvård – ska ändra på det. Tanken är att utvärdera en intervention på en akutmottagning där somatisk personal får stöd att reflektera över hur de bemöter patienter med psykisk ohälsa.

Privat bor han i villa i Sävast mellan Boden och Luleå tillsammans med sin fru och fyra barn.

– Men jag är en dålig norrbottning för jag varken jagar, fiskar eller åker skidor, erkänner han. Men nu har jag i alla fall köpt en gammal skoter efter att en vän har lovat att hjälpa till och laga den om den skulle gå sönder. Annars tycker jag mest om inomhusaktiviteter som att laga mat, se på film och spela gitarr. Jag komponerar gärna egna visor.

Om artikeln

Av Ann-Katrin Öhman

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 1/20 sid 6–8

 

 

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.