Nummer 6/2018

Stort engagemang för etiken

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Sjuksköterskedagarna i slutet av november lyfte fram ett stort engagemang för etiken inom omvårdnaden, både bland talarna och deltagarna. Under konferensen lanserade också Svensk sjuksköterskeförening sitt deltagande i den internationella kampanjen Nursing Now, med målet att uppmärksamma omvårdnadens stora betydelse för folkhälsan.


Engagemanget gick som en röd tråd genom hela programmet och inte minst när det gällde huvudtalaren sjuksköterskan och professorn Sheila Tlou, associerad ledare för omvårdnadskampanjen Nursing Now och Global HIV Prevention Coalition. Hon har tidigare varit ansvarig för UNAIDS och även varit hälsominister i Botswana.

Sjuksköterskedagarnas övergripande tema detta år var etiken och i och med detta också det personcentrerade förhållningssättet. Många föredragshållare lyfte även upp andra viktiga förutsättningar för etiken, som ett gott ledarskap, gott bemötande och en jämlik vård.

Såväl forskare som kliniskt verksamma sjuksköterskor och patienter berättade om projekt och verksamheter under teman som en värdig död, det goda mötet, rasism i vården, klimat och hälsa samt samvetsstress.

Sjuksköterskedagarna pågick under två dagar och deltagarna kunde delta på ett flertal olika mindre seminarier på temat etik och jämlik vård.

En av föredragshållarna på dessa seminarier var Beatrice Carlsson, leg sjuksköterska, specialist i psykiatri på Mölndals sjukhus. Hon är också verksamhetschef för en psykosvårdsavdelning där hon har valt att införa personcentrerad vård på ett mycket tydligt sätt. Hon arbetar för att patienten ska vara en jämlik part i det interprofessionella teamet och att patienten i alla situationer ska känna sig sedd.

Om artikeln
Av Sara Bergqvist Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 6/18 sid 20–21