Nummer 6/2018

Stöd efter våld

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Forensisk vård handlar om den vård som ges till människor som har utsatts för våld. Många av dem söker vård på akutmottagningen och där har sjuksköterskorna ett stort ansvar för deras omvårdnad. Men det är ett ansvar som de inte alltid har utbildning eller beredskap för, visar Josefin Rahmqvist i sin avhandling.

Josefin Rahmqvists avhandling handlar om hur våldsutsatta personer och deras familjemedlemmar tas om hand på akutmottagningen. Så här sammanfattar hon situationen:
– Det saknas ofta beredskap för forensisk vård för alla våldsutsatta patienter, oavsett kön och ålder. Idag har man lagt ett stort fokus på kvinnor och barn, men det gör att man kan missa andra grupper som till exempel män och äldre.

– Sjuksköterskorna på akutmottagningen har ett stort ansvar för den här gruppen, fortsätter hon. Men det är inte många av dem som har utbildning för det. De saknar även stöd inom organisationen för att prioritera dessa patienter.

Dessutom pekar Josefin Rahmqvist på att patientens familjemedlemmar ofta blir osynliga i dessa sammanhang. Sjuksköterskorna kan uppleva att de inte har något stöd att erbjuda dem.

Om artikeln
Av Margareta Andersson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 6/18 sid 22–25