Nummer 6/2018

Ställ krav på makthavarna!

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Sheila Tlou är sjuksköterska och mycket framgångsrik i det internationella hälsoarbetet. Meritlistan är lång när det gäller kampen för allas rätt till hälsa och sjukvård.

Hon har använt alla arenor för att nå sina mål, som professor i den akademiska världen, som hälsominister i Botswana och som ledare inom stora satsningar i FNs och WHOs regi. Med det viktigaste för en sjuksköterska som vill göra skillnad är ändå förmågan till empati, menar hon.

Hennes fokus är kristallklart: Sjuksköterskor har en självklar del i att förbättra människors hälsa, möjligheter till överlevnad och livsvillkor. Och det är en viktig kamp, som inte bara handlar om att förbättra statistiken.
– Låt oss sikta högre, mot det som idag anses omöjligt. Vi kan utrota barnadödligheten och mödradödligheten, inte bara minska den.

Sheila Tlou är idag med och leder Global HIV Prevention Coalition och har tidigare lett UNAIDS i södra Afrika. Hon har även varit hälsominister i Botswana.

Många gånger handlar hälso- och sjukvårdens utmaningar specifikt om en värld där kvinnor och barn kan överleva. Sheila Tlou har ett mycket tydligt jämställdhetsfokus. Världen blir en drägligare plats för alla att leva i om vården och politikerna satsar på att minska mödradödligheten och barnadödligheten och förbättrar livsvillkoren generellt för kvinnor.

Det handlar inte bara om fysisk hälsa, betonar hon. Det handlar också om trygghet i en vidare bemärkelse.

Om artikeln
Av Sara Bergqvist Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 6/18 sid 18–19