Nummer 6/2018

Distriktssköterskeledd KBT effektivt mot sömnproblem

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Distriktssköterskor kan framgångsrikt använda KBT när de träffar patienter med sömnproblem. Det är genomförbart i ordinarie verksamhet med befintliga resurser säger distriktssköterskan och forskaren Christina Sandlund i sin doktorsavhandling.

Hon började intressera sig för sömnsvårigheter när hon vidareutbildade sig till distriktssköterska. Hon visste att många patienter som kommer till vårdcentralen har sömnbesvär, även om det inte är vad de söker för i första hand.
– Jag upptäckte att den enda strategin för att hantera insomni var att be en läkare om sömnmedel. När jag började tala om KBT som en möjlighet märke jag ett stort intresse bland mina kolleger.

Christina Sandlund gick en fyradagarsutbildning i KBT och testade att använda metoden i ett par grupper på sin vårdcentral. Försöket föll väl ut och då ville hon fortsätta att undersöka om insomni-KBT som leds av distriktssköterskor i primärvården är en bra behandlingsmetod. 

Det som kännetecknar KBT är att individen lär sig beteenden som får henne att må och fungera bättre.
– Insomni-KBT är väldigt konkret och ett bra redskap för distriktssköterskor. Det finns inget hokuspokus och vi är tränade i att jobba med patientutbildning. Det är en av våra huvuduppgifter. Utmaningen är att få patienterna att våga prova.

Som en del i sitt avhandlingsarbete utbildade Christina Sandlund distriktssköterskor två dagar i insomni-KBT. Kunskaperna skulle de senare använda i sömngrupper på sina egna vårdcentraler. Arbetssätte visade sig vara mycket framgångsrikt.

Om artikeln
Av Charlotte Cronquist
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 6/18 sid 10–13