Nummer 6/2016

Sjuksköterskedagarna 2016

201606sid30.jpg

Sjuksköterskedagarna 2016 blev en mötesplats för nya steg i utvecklingen av omvårdnaden – över gränser och mot en vård som sätter patienterna i centrum. Cirkus Cirkör fick bilda avstamp med nummer från sin senaste föreställning Limit, följt av många goda exempel på sjuksköterskor som vågar ta ut svängarna och ta ansvar för att utveckla vårdens kvalitet.

Sammanlagt var det över 800 sjuksköterskor som deltog i Svensk sjuksköterskeförenings stora kunskapskonferens Sjuksköterskedagarna. Konferensen hade sjuksköterskans ansvar för kvalitetsutveckling av omvårdnaden som en av de bärande trådarna.

Ami Hommel, ordförande för Svensk sjuksköterskeförening betonade i sitt inledningsanförande det omfattande arbete som sjuksköterskor gör för att utveckla vården genom förbättringsarbete och forskning, ett arbete som tänjer gränser och söker nya vägar. Och precis som en cirkuskonstnär har kliniskt verksamma sjuksköterskor många bollar i luften samtidigt och tänjer på sina gränser för att ge patienterna bästa möjliga vård.

Målet för arbetet med kvalitetsutveckling är en vård och omsorg som är trygg, säker, jämlik och av god kvalitet, menade hon.

Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, talade om jämlik hälsa i sitt anförande om hur regeringen arbetar för att minska klyftorna.

En viktig fråga som togs upp utifrån olika infallsvinklar i olika seminarier var ledarskap för omvårdnad. Svensk sjuksköterskeförening har tidigare lyft fram den amerikanska Magnetmodellen och diskuterat hur den skulle fungera under svenska förhållanden, för att engagera medarbetare och ledare att satsa på kompetensutveckling inom omvårdnad för att åstadkomma bättre och säkrare vård, nöjdare patienter och en bättre ekonomi.

Tillresta gäster på konferensen var bland annat sjuksköterskorna Anita J. Meehan och Nicole Maurer från det amerikanska sjukhuset Cleveland Clinic Akron General Medical Center. Tillsammans med sjukhusets alla anställda har de gjort en lång resa för att få sjukhuset certifierat till magnet hospital.


Om artikeln
Av Sara Bergqvist Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 6/16 sid 30–31

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.