Nummer 6/2016

Nya lösningar på vardagsetiska problem

201606sid10.jpg

Sjuksköterskor känner sig osäkra, ensamma och övergivna i etiskt svåra situationer. Men när de kan kommunicera med berörda arbetskamrater ur alla personalkategorier, hittar de tillsammans nya kreativa lösningar och känner sig mer tillfredsställda med sitt uppdrag. Det konstaterar Catarina Fischer Grönlund som har skrivit en avhandling om organiserat etiskt stöd i klinisk verksamhet.

Catarina Fischer Grönlund är anestesisjuksköterska och adjunkt på institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet. Etiken finns alltid närvarande i varje patientmöte och varje dag uppstår etiskt svåra situationer som behöver hanteras på något sätt.

I sin avhandling visar hon hur svårt det kan vara att hantera dessa svåra situationer i ett samarbete över professionsgränser. Sjuksköterskor på en dialysavdelning kände att de inte fick gehör när de vände sig till läkarna med de iakttagelser de hade gjort när det gällde vissa patienter och som krävde ett agerande från båda professionerna. De kände sig avfärdade och bemötta med ointresse. Sammantaget kände sig både läkare och sjuksköterskor ensamma med svåra etiska ställningstaganden.

I en annan del av avhandlingen gjorde hon också en intervention där all personal på en rehabiliteringsavdelning fick möjlighet att delta i särskilda etikmöten. Vid behov kallades experter in till samtalen för att bidra till lösningarna. Samtalen var framgångsrika och en viktig väg för att kunna hantera vardagsetiken inom vården.


Om artikeln
Av Marianne Lesslie
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 6/16 sid 10–13

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.