Nummer 6/2016

Egenvård kräver trygg rådgivning

201606sid36.jpg

Att ge råd om egenvård är en vårdform i sig. Det menar Silje Gustafsson som har skrivit en doktorsavhandling i ämnet. – Det är viktigt att möta människors behov vid egenvård. Precis som hälsa är mer än frånvaro av sjukdom är egenvård mer än frånvaro av medicinsk vård, säger hon.

Många vänder sig till sjukvården för att få råd. Varje år tar 1177 emot sex miljoner samtal. Inte alltid handlar det om svåra akuta besvär, utan lindrig sjukdom vid förkylningar, magont och huvudvärk. Men för att ta hand om sina egna besvär och veta vilka symtom man ska hålla koll på, är det viktigt att få råd och stöd visar hennes avhandling.

Ett frågeformulär om människors erfarenheter av egenvård visade att äldre personer kände sig tryggare när det gällde att hantera sina symtom. De visste hur de skulle lindra dem. Yngre var osäkrare och vände sig oftare till familjen för att få råd.

Vid vissa besvär, som urinvägsinfektioner, vände sig 80 producent till sjukvården för hjälp, medan bara tre procent tog kontakt vid förkylningssymtom.

Avhandlingen visade att människor tycker att det är lättare att ta till egenvård om de har stöd av sjukvården och någon som de kan vända sig till om de blir sämre.


Om artikeln
Av Ann-Katrin Öhman
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 6/16 sid 36–39

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.