Nummer 6/2016

Bättre livskvalitet trots långvarig smärta

201606sid26.jpg

Långvarig smärta gör så att livet krymper, konstaterar Andrea Hållstam. Hon har lång erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska på smärtklinik och i sin forskning visar hon hur livskvaliteten försämras för de personer som lever med kronisk smärta. Men det finns hopp. Många patienter kan få ett bättre liv, både de som får en konventionell farmakologisk behandling och de som genomgår en mer omfattande rehabilitering.

I Sverige sker behandlingen av långvarig smärta inom primärvården, på smärtkliniker och olika rehabiliteringsenheter. Även om behandlingen skiljer sig åt så utgörs basen vid begränsade problem ofta av farmakologisk behandling, men även moment som fysisk träning, psykologisk behandling, som KBT (kognitiv beteendeterapi) eller ACT (Acceptance and committment therapy).

En mer omfattande behandlingsform är MMR (Multimodal rehabilitering), som tar hänsyn till patientens komplexa smärtproblematik och som arbetar utifrån en helhetssyn på patienten. Denna typ av rehabilitering innebär att sammanhållna pedagogiska, fysioterapeutiska, psykologiska och i vissa fall farmakologiska insatser genomförs av ett interdisciplinärt team. Huvudsyftet är att öka patientens aktivitet och delaktighet och på så sätt förbättra livskvaliteten, men förstås också att minska smärtan.

– Man kommer längre när det gäller komplexa smärtproblem, om man är fler vårdgivare med olika kompetens i ett team, säger Andrea Hållstam. Alla olika delar, som sömnsvårigheter, depression och så vidare måste behandlas var för sig.


Om artikeln
Av Margareta Andersson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 6/09 sid 26–29

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.