Nummer 6/2016

Banbrytande familjeperspektiv

201606sid6.jpg

Maria Liljeroos är årets mottagare av Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendium. Hon får priset för sin forskning om hur man kan förbättra vård och omsorg för patienter med hjärtsvikt och deras närstående. I motiveringen till priset hyllas hon för ett banbrytande familjeperspektiv.

Maria Liljeroos arbetar i sin kliniska vardag halvtid på hjärtintensiven på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. På den andra halvan är hon doktorand vid Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings universitet. Hon får utmärkelsen för arbetet med avhandlingen ”Caring needs in patientpartner dyads with heart failure”.

Maria Liljeroos forskning undersöker vilken effekt stöd och utbildning har för patienter med kronisk hjärtsvikt och deras partner och vad det är för stöd de behöver och vill ha. Två av delstudierna handlar om en uppföljning efter två år av en tidigare interventionsstudie. Interventionsgruppen deltog i en utbildning vid tre tillfällen som leddes av en sjuksköterska.

Utbildningen bestod av individuell utbildning och rådgivning vid besök på en sjuksköterskebaserad mottagning, en interaktiv datorstödd utbildning och skriftligt utbildningsmaterial. Syftet med utbildningen var att stärka parens förmåga till egenvård och att lösa problem som uppstod.


Om artikeln
Av Rolf Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 6/16 sid 6–8

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.