Nummer 6/2016

Avancerad simulering

201606sid18.jpg

Sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan i Borås satsar hårt på simulering i undervisningen både i den pedagogiska processen och i examinationerna.

– Men oj, Agda, vad har hänt? Har du ramlat? Jag ska undersöka dig och hjälpa dig. Agda ligger på golvet vid sin omkullvälta rollator.

Sjuksköterskestudenten Lina Persson Signell undersöker och hjälper henne metodiskt, steg för steg. Agda är en docka och sjukhussalen är egentligen en sal i KTC, kliniskt träningscenter, vid Högskolan i Borås. Och övningen är en examination.

I detta reportage kan du läsa om hur sjuksköterskeutbildningen i Borås just nu utvecklar sitt kliniska träningscentrum (KTC) med mer avancerad utrustning och mer personal, numera ett tiotal personer från olika yrkesgrupper.

Dessutom är verksamheten numer samlad i tre salar, med avancerad utrustning och möjlighet att koppla in simuleringsdockor av olika slag. I ett av rummen kan olika miljöer och krissituationer spelas upp på väggarna samtidigt som patienter ska tas om hand i mer eller mindre avancerade scenarier. Situationerna anpassas efter studenternas nivå och KTC används på såväl grund- som specialistutbildningarna.

Salarna övervakas och styrs från ett kontrollrum med stora skärmar och kameror som också kan spela in situationer för fortsatta diskussioner.


Om artikeln
Av Lena M Fredriksson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 6/16 sid 18–21

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.