Nummer 6/2016

Allt en ambulanssjuksköterska behöver veta

201606sid14.jpg

Ambulanssjuksköterskans arbete är självständigt, utmanande och oförutsägbart. Men ger utbildningen tillräckligt med förkunskaper för att kunna göra ett bra jobb? – När jag studerade kursplanerna upptäckte jag att stort fokus läggs på medicinska kunskaper. Det är förvånande med tanke på att sjuksköterskans profession handlar om omvårdnad. Det säger forskaren och ambulanssjuksköterskan Helena Sjölin.

I sin avhandling har hon fokus på den kunskap som ambulanssjuksköterskan behöver ha för att kunna sköta sitt arbete trots ofta kaotiska arbetsförhållanden. Efter 35 år som ambulanssjuksköterska känner hon väl till villkoren.

Konkret har hon studerat vad utbildningen till ambulanssjuksköterska fokuserar på, vad sjuksköterskorna själva uppfattar som kritiska händelser och hur de möter dem, och även vilket bevisvärde de riktlinjer och rekommendationer som finns för prehospital vård har.

Hon konstaterar att det behövs fler riktlinjer som är skrivna just för den prehospitala vården och dessutom behöver evidensnivåerna i riktlinjerna höjas. Det saknas helt enkelt forskning som handlar om ambulanssjukvård.

Med andra ord behövs det fler och bättre riktlinjer, som stöd för ambulanssjuksköterskor i kritiska situationer. Det skulle leda till säkrare bedömningar i kritiska situationer. De skulle också behövas i den ettåriga specialistutbildningen till ambulanssjuksköterska.


Om artikeln
Av Charlotte Cronquist
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 6/16 sid 14–17

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.