Nummer 6/2014

Nej till samvetsklausuler

201406sid5.jpg

I Sverige har kvinnor ovillkorlig rätt till abort före utgången av vecka 18. Aborträtten gäller alla kvinnor oavsett medborgarskap. Den kvinna som önskar abort ska inte riskera att möta vårdpersonal som av personliga skäl ifrågasätter hennes beslut eller som vägrar att ge henne vård.

Aborträtten har ett mycket stort stöd bland befolkningen men abortmotståndarna vädrar morgonluft. De försöker vinna framgång genom att agera för samvetsfrihet för vårdpersonal. I Sverige är detta nytt. Men i USA och fler länder i Europa har samvetsklausulerna blivit ett verktyg för motståndare till abort och preventivmedel.

Trots att det endast är Sverigedemokraterna som förespråkar att samvetsfrihet ska lagstadgas försöker Kristdemokraterna införa samvetsfrihet i Kronobergs och Jönköpings landsting. I Kronobergs landstingsstyrelse fick Kristdemokraternas förslag majoritet då Centerpartiet och Moderaterna röstade för och Folkpartiet lade ned sin röst. Beslutet möttes av massiva protester vilket ledde till att Centerpartiet, Moderaterna och Folkpartiet ändrat sig och lovat att rösta emot förslaget då det kommer upp i landstingsfullmäktige.

Emma Henriksson, Kristdemokraternas gruppledare i riksdagen och ordförande i socialutskottet förespråkar samvetsfrihet och drar sig inte för att blanda bort korten genom att påstå att samvetsfrihet behövs för yrkesutövare som inte vill medverka vid abort eller dödshjälp. Det är oförskämt att jämföra lagstadgad abort med dödshjälp som är förbjudet och straffbart.

Samvetsfrihet är en missvisande benämning på en lagstadgad rätt för vårdpersonal att avstå från eller vägra medverka till vård med hänvisning till religiösa eller etiska skäl. Effekten blir att patienters rätt till vård förvägras eller fördröjs. För abortmotståndarna är det syftet med en samvetsklausul.

Enligt Europakonventionen är samvetsoch religionsfrihet grundläggande rättigheter men de är inte absoluta. Individens rätt att hävda sitt samvete genom tro och övertygelse kan begränsas av andra människors fri- och rättigheter som till exempel kvinnors rätt. Rätt till vård och hälsa är en mänsklig rättighet men det är inte en mänsklig rättighet att själv få välja vilka arbetsuppgifter som ska utföras i ett yrke.

Professionernas etiska koder är glasklara, patienternas rätt till vård ska mötas med respekt och integritet. En patient ska inte riskera att möta vårdpersonal som agerar utifrån personliga åsikter om vilken vård som ska ges. Införande av samvetsfrihet öppnar för godtycke och bryter mot de etiska koderna. I barnmorskans yrke ingår bland annat abortvård. Om man inte vill arbeta med detta finns andra yrken. Barnmorskeförbundets etiska råd har uttalat att en samvetsklausul kan begränsa vårdtillgängligheten, urholka professionen och i förlängningen leda till ökad mödradödlighet. Deras slutsats är att den som av samvetsskäl inte kan tänka sig att delta i abortvård inte ska utbilda sig till barnmorska.

Svensk sjuksköterskeförening står upp för kvinnans rätt till abort och alla patienters rätt till vård och kommer att agera kraftfullt emot samvetsklausuler för vårdpersonal.


Om artikeln
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 6 2014 sid 5