Nummer 6/2011

Viktigt att tolken kan korrekta medicinska termer

OM201106sid20.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

För den som är i Sverige och inte behärskar språket behövs tolken inte bara under själva besöket i vården. Att boka tid på telefon, beställa skjuts eller tyda kallelsen kräver också språkhjälp. Emina Hadziabdic har intervjuat patienter, vårdpersonal och anhöriga om deras erfarenhet av tolkanvändning. Det är den första studien där alla inblandade parter är med.

Att tolken är en guide in i den svenska sjukvården, var tydligt. Men det är inget som formellt förväntas av en tolk. Tolken roll var också viktig och påverkade relationen mellan patient och personal.

De allra flesta patienterna föredrog en professionell tolk framför en anhörig. De önskade att tolken behärskade språket och dessutom kunde hantera de medicinska termerna. I känsliga situationer föredrog patienten att få hjälp av tolken via telefon, till exempel när det gällde gynekologiska besök.

Patienterna kände sig mycket utsatta om tolken inte kom. De kände sig odugliga och handikappade. Om förutsättningarna för tolkuppdraget var fel kunde det också ställa till problem. Det kunde gälla om tolken var tvungen att avbryta för att gå till ett nytt uppdrag.

Det var inte ovanligt att personalen i vården förutsatte att en anhörig skulle tolka, om de ändå deltog i besöket. Det ledde till stress hos de anhöriga. Det kunde också leda till komplikationer som att vissa saker inte översattes. I vissa fall tyckte de anhöriga inte att en äldre person skulle få ett cancerbesked och lät då bli att berätta om doktorna besked.


Om artikeln
Av Pia Vingros
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 6/11 sid 20–24