Nummer 6/2011

Självskadade får dålig vård

OM201106sid34.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Vården av kvinnor som skadar sig själva präglas av hopplöshet. Både anhöriga och drabbade kvinnor tycker att den är undermålig. Och vårdare berättar att de sett kollegor bestraffa personer de ska hjälpa på grund av att de inte kan hantera känslorna som väcks av självskadebeteendet. Den mörka bilden tecknar forskaren Britt-Marie Lindgren i sin avhandling.

Hon är själv specialistsjuksköterska inom psykiatrin och hade hört talas om den svåra patientgrupp som själskadepatienter är. Hon visste att situationen var svår för alla inblandade. Ändå blev hon förvånad över resultaten i sin avhandling.

Patienternas upplevelser av kränkningar var tydliga när de fick berätta fritt om sina vårdkontakter. I Britt-Marie Lindgrens observationer på vårdavdelningarna kunde hon också se hur vårdpersonalen hade svårt att ta till sig kvinnornas problem. De tog en fostrande roll och kvinnorna blev inte alltid behandlade med respekt. De kunde till och med bli förnedrade inför de andra patienterna om de hade skadat sig själva.

Personalen upplevde å sin sida inget stöd från kollegor och ledning och var ofta rädd för att kvinnorna skulle lyckas skada sig. Men de anställda som hade ett värdigt bemötande och lyckades involvera patienterna i behandlingen kunde förmedla hopp i den svåra situationen.


Om artikeln
Av Camilla Andersson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 6/11 sid 34–37