Nummer 6/2011

Nyutbildad dålig på att använda forskningsresultat

OM201106sid30.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Nyutbildade sjuksköterskor låter sällan forskningsresultat vägleda dem när de börjar arbeta kliniskt. Det gäller såväl i den direkta kontakten med patienterna som när de ska lära sig mer om ett område och när de vill övertyga chefer och andra om alternativa metoder. Det visar Henrietta Forsmans doktorsavhandling.

– Det är oroande, säger hon. Jag blev mycket förvånad över resultaten.

Hon beskriver det som ett gap mellan utbildningens sätt att tala om den evidensbaserade vården – som byg- ger på forskning och beprövad erfa- renhet – och verkligheten ute på en avdelning.

– Under utbildningen får man höra ”Nu är det ni som vet mest. Det är ni som ska ut och förändra vården”. Det är ett oerhört tungt ansvar man får, men när man sedan börjar på sitt första jobb kanske det inte är så många som är intresserade av det man vill berätta. Det blir en konflikt som är jobbig att hantera och forskning visar att den sortens konflikter faktiskt kan vara ett skäl till att en del sjuksköterskor väljer att ganska snart lämna sitt yrke.

– Forskning är en självklar del i vården idag, säger hon. Vården ska bygga på välgrundad kunskap för att vara säker och effektiv, inte på hur det brukar vara. Det ska finnas evidensbaserade riktlinjer på varje arbetsplats och arbetssätt ska hela tiden utvärderas utifrån nya forskningsresultat. Jag tror inte på att varje sjuksköterska ska sitta och leta framför datorn efter olika studier som kan vara användbara, det är för svårt att värdera studier på det sättet, men forskningen måste finnas med som en del i diskussionen om vilka metoder man väljer på en arbetsplats.

Därför är det så viktigt att förstå hur de nyfärdiga sjusköterskorna tänker när de går från den forskningsinriktade utbildningen till klinisk vardag, menar hon.


Om artikeln
Av Sara Bergqvist Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 6/11 sid 30–32