Nummer 6/2011

Håll ögonen på diabetespatientens fotsår

OM201106sid14.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

– Titta på fötterna och rekommendera patienterna att de börjar i fotvård. Den uppmaningen ger Magdalena Annersten Gershater alla sjuksköterskor som kommer i kontakt med diabetespatienter. Det är ett enkelt sätt att förebygga eller upptäcka fotsår i tid.

Fotsår är ett gissel för många diabetespatienter. De ger smärta, begränsad rörlighet och i värsta fall kan de leda till amputationer. Därför är det så viktigt att arbeta förebyggande, menar sjuksköterskan och forskaren Magdalena Annersten Gershater som nyligen disputerade vid Malmö högskola med avhandlingen ”Prevention of foot ulcers in patients with diabetes mellitus”.

Hon påbörjade en forskning som ledde till den största studien i sitt slag. Hon samlade fakta om 2 480 diabetespatienter, för att ta reda på hur lång tid det tar för fotsår att läka och vilka omständigheter som gör att vissa tvingas till amputationer.

De flesta , två tredjedelar, klarade sig utan amputation. Nio procent var tvungna att amputera tår eller framfot och åtta procent gick igenom en benamputation.

Bäst chanser hade den som hade ett ytligt sår, som bara hade haft diabetes en kortare tid och som hade en normal blodcirkulation. Rökning leder med andra ord till stora risker. Däremot var hög ålder ingen riskfaktor.


Om artikeln
Av Charlotte Rudenstam
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 6/11 sid 14–17