Nummer 6/2011

Föräldrars livsstil påverkar barnet tidigt

OM201106sid26.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Föräldrarnas livsstil, vikt och utbildningsnivå är tre faktorer som påverkar deras barns hälsa. Hälsoproblem som orsakats av föräldrarnas livsstil är mätbara hos barnen redan före fyra års ålder. Det visar de forskningsstudier som ingår i Elisabeth Mangrios doktorsavhandling.

Ofta är det flera faktorer som samverkar när barnet påverkas av föräldrarnas livsstil. Barnen som oftare än andra blir överviktiga, utvecklar allergier, behöver mer vård och behandlas tidigare med antibiotika kommer från hem där föräldrarna har flera dåliga mönster.

De är mer överviktiga, röker, har lägre utbildning och har ett bristande socialt stöd om kring sig. Dessutom är det en risk i sig om föräldrarna är födda i utlandet.

Om mammorna hade låg utbildning ökade risken för barnen att bli så sjuka att de behövde läkarvård med 25 procent. Redan vid åtta månaders ålder har barn till lågutbildade mammor fått mer antibiotika än andra barn.

Det blev som en ond cirkel. De familjer som redan hade det svårt från början verkade ge sina barn ännu sämre förutsättningar. Lågutbildade gick till exempel mer sällan på föräldrautbildningar.

Elisabeth Mangrio menar att sjukvården måste ha bättre uppsikt över och ta sig mer tid för de mest utsatta familjerna. Bättre kunskap hos föräldrarna kan leda till betydligt bättre chanser för barnen.


Om artikeln
Av Jenny Wickberg
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 6/11 sid 26–27