Nummer 6/2011

Burn camp – arbete som berör

OM201106sid6.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Eufori och själslig trötthet blandades i kroppen på Katarina Åkesson när deltagarna från årets Burn camp åkte hem från Gotland. För tredje året i rad hade hon rott ett läger för brännskadade i hamn. – Jag var så glad över att ha klarat av det. Samtidigt är lägret fyllt av känslor och livsöden som jag personligen blir väldigt berörd av, säger Katarina Åkesson.

Precis som tidigare år har hon arrangerat lägret tillsammans med arbetsterapeuten Linda Löfgren. Det har varit ett mödosamt arbete som har inneburit allt från planering, jakt på sponsorer, en rejäl lektion i juridik, ekonomi och försäkringsfrågor.

Men det har varit värt allt besvär, menar hon. Tillsammans med sina kollegor har hon kunnat se hur patienterna med svåra brännskador så småningom har kunnat ta sig ur sin isolering och låta andra dela de personliga erfarenheterna.

Hon har många gånger saknat möjligheten att erbjuda patienterna stöd när de skrivs ut efter den första akuta vården på sjukhuset. Såren på kroppen har visserligen läkt, men inombords är patienterna fortfarande trasiga.

Då har det känt som en lättnad att till slut kunna erbjuda möjligheten att åka på sommarläger med andra i samma situation.

Lägret finansieras nästan helt av sponsorer och tar varje sommar emot 15 deltagare.


Om artikeln
Av Åsa Bolmstedt
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 6/11 sid 6–7