nr 06, årgång 2011

LEDARE

 • Det är ju mer personal som behövs

  De svårast sjuka äldre behöver personal med hög kompetens som utifrån ett teambaserat arbetssätt har reella möjligheter att ge den vård och omsorg de äldre har behov av. Det krävs fler sjuksköterskor, varav majoriteten behöver vara specialistutbildade, och arbetsterapeuter, sjukgymnaster samt läkare som kan arbeta i team. Hög kompetens innebär att alltid vara uppmärksam och agera när grundläggande värden hotas!

FORSKNING

 • Håll ögonen på diabetespatientens fotsår

  – Titta på fötterna och rekommendera patienterna att de börjar i fotvård. Den uppmaningen ger Magdalena Annersten Gershater alla sjuksköterskor som kommer i kontakt med diabetespatienter. Det är ett enkelt sätt att förebygga eller upptäcka fotsår i tid.
 • Egna knep räddar magen

  Egenvård är räddningen för personer som har långvariga mag-tarmbesvär utan att det finns någon bakomliggande orsak till symtomen. Men sjuksköterskor skulle kunna få en ny specialitet och hjälpa patientgruppen. Det visar Kerstin Stake- Nilssons doktorsavhandling.
 • Viktigt att tolken kan korrekta medicinska termer

  För den som är i Sverige och inte behärskar språket behövs tolken inte bara under själva besöket i vården. Att boka tid på telefon, beställa skjuts eller tyda kallelsen kräver också språkhjälp. Emina Hadziabdic har intervjuat patienter, vårdpersonal och anhöriga om deras erfarenhet av tolkanvändning. Det är den första studien där alla inblandade parter är med.
 • Självskadade får dålig vård

  Vården av kvinnor som skadar sig själva präglas av hopplöshet. Både anhöriga och drabbade kvinnor tycker att den är undermålig. Och vårdare berättar att de sett kollegor bestraffa personer de ska hjälpa på grund av att de inte kan hantera känslorna som väcks av självskadebeteendet. Den mörka bilden tecknar forskaren Britt-Marie Lindgren i sin avhandling.

PORTRÄTT

 • Burn camp – arbete som berör

  Eufori och själslig trötthet blandades i kroppen på Katarina Åkesson när deltagarna från årets Burn camp åkte hem från Gotland. För tredje året i rad hade hon rott ett läger för brännskadade i hamn.

REPORTAGE

 • När regnbågen grånar

  Oförstående vårdpersonal och homofobiska medboende. Det riskerar homo- och bisexuella äldre att möta i äldrevården. I takt med att regnbågen grånar flyttar allt fler samkönade par till äldreboenden. Men det finns många som döljer sin sexuella läggning. Som sjuksköterska gäller det att vara öppen i sitt bemötande.
 • Föräldrars livsstil påverkar barnet tidigt

  Föräldrarnas livsstil, vikt och utbildningsnivå är tre faktorer som påverkar deras barns hälsa. Hälsoproblem som orsakats av föräldrarnas livsstil är mätbara hos barnen redan före fyra års ålder. Det visar de forskningsstudier som ingår i Elisabeth Mangrios doktorsavhandling.
 • Nyutbildad dålig på att använda forskningsresultat

  Nyutbildade sjuksköterskor låter sällan forskningsresultat vägleda dem när de börjar arbeta kliniskt. Det gäller såväl i den direkta kontakten med patienterna som när de ska lära sig mer om ett område och när de vill övertyga chefer och andra om alternativa metoder. Det visar Henrietta Forsmans doktorsavhandling.
 • Dåliga vårdkulturer hindrar god omvårdnad

  Hur ska man kunna vara en ansvarsfull sjuksköterska när kraven från organisationen och en dålig vårdkultur sätter stopp för det? Det kan man fråga sig efter skandalerna inom vårdbolaget Carema i Stockholm, där äldre vanvårdades trots protester från personalen. Sjuksköterskan Albertine Ranheim la i början av året fram en avhandling om just detta.