nr 06, årgång 2007

LEDARE

FORSKNING

 • Renhet och orenhet

  Renhet och hygien är självklara byggstenar i sjuksköterskeyrket. Förr förväntades sjuksköterskor var moraliskt rena på samma sätt som renheten var viktig i det praktiska arbetet. Sjuksköterskan och doktoranden Elisabeth Lindahl undersöker synen på renhet och orenhet i sitt avhandlingsarbete och har intervjuat både sjuksköterskor och patienter om hur det är att leva och arbeta med illaluktande sår och vad ”orenhet” betyder när det gäller omvårdnaden.
 • Risken med att döva samvetet

  Vårdpersonal känner sig tvingad att döva samvetet för att kunna stanna kvar i sina jobb och ligger farligt nära att bli utbrända. Bilden bekräftas av cheferna som säger att personalen har höga ideal men allt oftare tvingas ta beslut som strider mot dem. Det visar sjuksköterskan Ann-Louise Glasberg i sin avhandling ”Stress of conscience and burnout in healthcare. The danger of deadening ones conscience. ”
 • Att leva med Asperger – känsliga möten med vården

  Det är viktigt att personer som lider av Aspergers syndrom bemöts med särskilt stor omtanke och hänsyn när de söker vård, menar psykologen och forskaren Gunvor Larsson Abbad. Annars kan mycket bli fel och patienten få lida i onödan. Till stor del handlar det om bemötande. I sin avhandling har hon intervjuat patienter om hur det är att leva med Asperger, vad diagnosen betydde och möjligheten till nära relationer.
 • Oförklarad bröstsmärta gör lika ont som infarkt

  Antalet hjärtinfarkter har minskat de senaste tjugo åren. Men samtidigt har patienter med oförklarliga bröstsmärtor fördubblats till nästan 18 000 per år. Hälften av patienterna blir inlagda över natten för utredning. När läkaren inte hittar någon fysisk förklaring skickas de hem, utan hopp om att bli botade. Det är dags att sjuksköterskor gör något för dessa patienter. – Att bekräfta deras smärta är en viktig början, säger Margaretha Jerlock, sjuksköterska och aktuell med sin avhandling om patienter med bröstsmärta som saknar biomedicinsk förklaring.

PORTRÄTT

 • Förbättrare med goda ledaregenskaper

  På Neonatala avdelning 10 i Växjö heter chefen Lilian Karlsson, som just har fått utmärkelsen ”Årets omvårdnadsledare 2007”. Utan hennes vetskap hade flera av hennes 40 medarbetare nominerat henne.

REPORTAGE

 • Prisbelönt Parkinsonmottagning

  Till mottagningen i Falköping kommer patienter och deras anhöriga för att få hjälp och stöd av sjuksköterskorna Håkan Sandbjörk och Ulla Lennartsson. Själv tycker de inte att det de gör är så märkvärdigt. Ändå har de fått Parkinsonförbundets hedersdiplom för sitt arbete i Skaraborg.
 • Kvalitetsutveckling av omvårdnad

  Det övergripande målet för Svensk sjuksköterskeförenings arbete med kvalitetsutveckling är att systematiskt ta tillvara förbättringsmöjligheter för att omvårdnad som ges ska vara av rätt kvalitet. I denna faktatext görs en genomgång av området.
 • Från forskning till bättre vård

  På Gotland tränas sjuksköterskestudenterna systematiskt i hur man för ut forskningsresultat på golvet.
 • Sjuksköterskor tar över läkarnas jobb i Australien

  ”Delstatsregeringarna i Australien har infört ett nytt koncept som tillåter sjuksköterskor att utföra mer avancerade uppgifter för att på så vis lindra landets läkarbrist. ” Ett påstående jag för en tid sedan läste i tidningen ”Outback” med artikeltiteln ”Health in the bush”. Ett påstående som väckte min nyfikenhet och fick mig att undersöka saken lite närmare.