nr 06, årgång 2006

LEDARE

FORSKNING

 • Plågsamma minnen från intensivvården

  Intensivvårdspatienter får bra vård för sina fysiska skador men lämnar ibland sjukhuset med svåra psykiska men. Intensivvårdssjuksköterskan Karin Samuelson har disputerat på en avhandling om intensivvårdspatienters minnen från vårdtiden och arbetar nu med att utveckla en bättre eftervård för dem.
 • Män med prostatacancer vill inte prata om sin sjukdom

  Män som drabbas av prostatacancer undviker att prata om sjukdomen trots sin rädsla för att den är livshotande. Den egna bilden av hur en man ska vara, den starka och samlade mannen, står i vägen. Det visar sjuksköterskan och forskaren Oliver Hedestig i sin doktorsavhandling ”Att leva med lokaliserad prostatacancer. ’Oss män emellan.’”
 • Borderlinepatienter – bakom en mask

  Den som har borderline personlighetsstörning döljer sitt lidande bakom en mask av normalitet. Av vårdpersonal uppfattas hon ofta som relativt fungerande och kapabel. Bestörtningen blir desto större när patientens lidande bubblar upp och hon skadar sig själv genom att skära eller bränna sig, säger psykiatrisjuksköterskan Kent-Inge Perseius, som doktorerat i borderlinepatienters upplevelser av lidande, livskvalitet och av behandlingsformen dialektisk beteendeterapi, DBT.
 • Det behövs mer medmänsklighet i vården

  Siv Bäck-Pettersson, sjuksköterska och medicine doktor, önskar mer medmänsklighet i vården. För att patienten ska må bra måste hon mötas som en människa. Men omvårdnaden behöver också finnas med i journalerna menar hon i en ny avhandling.

PORTRÄTT

 • Den inre styrkan

  Distriktssköterskan och läraren Björn Nygren är på jakt. Han söker hemligheten bakom den inre styrka som gör att somliga äldre lever ett gott liv högt upp i åldrarna. Kanske börjar han närma sig.

REPORTAGE

 • Hygienarbete gav kvalitetspris

  Vårdhygien är ett komplext begrepp och rymmer det mesta inom vården, från hur man planerar lokaler till hur man renar instrument och sköter handhygienen. Genom att pröva och utvärdera enkla idéer har personalen vid ortopedklinikens avdelning 6 på Karlskoga sjukhus radikalt förbättrat följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler. Därmed har infektionerna hos patienterna minskat och omvårdnaden förbättrats. På köpet har avdelningen förärats med sjukhusets kvalitetspris 2006.
 • Högtflygande arbete med tungt ansvar

  Ensam med patienten i en trång, intensivvårdsutrustad kabin. Anestesisjuksköterskan Karin Björkholz har valt ett högtflygande arbete med tungt ansvar. Samtidigt ger flygturerna mycket utrymme för omvårdnad och patienterna är tacksamma över att en sjuksköterska hela tiden finns till hands.
 • ”Vi gör på ett helt annat sätt …”

  ”Läkaren pratade faktiskt med mig!”. ”Vilken dålig handhygien ni har”. ”Vi tänker på ett helt annat sätt när det gäller personlig integritet”. Det är några reaktioner från utländska studenter som går en del av sin sjuksköterskeutbildning i Sverige. Här kan du läsa om deras berättelser och analyser av skillnader i praktisk omvårdnad i hemlandet och i Sverige.

KRÖNIKA

 • Växer min hals?

  Mark Levengood om utveckling och att våga ta ett språng. Mark Levengood är välkänd radio- och tv-personlighet. Texten är från hans senaste bok ”Sucka mitt hjärta men brist dock ej” Piratförlaget 2006.