Nummer 5/2014

Skräcken för att visa sig naken

201405sid32.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Skräcken för att visa sig naken får hela skolklasser på högstadiet att hoppa över duschen efter skolidrotten. Många anstränger sig inte heller under lektionen för att slippa tvätta sig. Det visar en kvalitativ studie av barn- och ungdomssjuksköterskan Lisa Hörlén.

I sin magisteruppsats Upplevelser av omklädning och dusch i samband med idrottsundervisning i skolan, redovisar hon hur tretton högstadieelever i Malmö upplever tiden de vistas i skolans dusch- och omklädningsrum och hur de ser på sin kropp.

Eleverna kom från fyra olika skolor i Malmö och var 13 till 15 år. I stort sett samtliga berättade att de undviker situationer där de behöver visa sig nakna inför andra elever. Det innebär bland annat att de inte duschar efter idrotten, att de inte byter om ordentligt och som en konsekvens av detta undviker många också att anstränga sig under idrottslektionerna. En del valde att byta om och tvätta av sig inne på toaletten.

Deras bild var att alla andra elever på skolan också gjorde på samma sätt.

Förändringen kom när de närmade sig puberteten och det verkar som om beteendet också blir vanligare hos allt yngre barn. Kanske tar de efter syskonens agerande, menar hon.

Orsaken till att de intervjuade ungdomarna inte ville visa sig nakna var att de var rädda för kritik och kommentarer om sina kroppar. Inte minst skämdes flickorna över sina kroppar, som de jämförde med bilder i sociala medier. De var också rädda för att någon skulle ta bilder och publicerar på nätet.

Lisa Hörlén tycker att utvecklingen är oroväckande eftersom skolämnet idrott och hälsa ju ska göra barn och ungdomar medvetna om hur viktigt det är för hälsan och välbefinnandet att röra på sig. Om ungdomar väljer att undvika att delta fullt ut så tappar man helt syftet med undervisningen.


Om artikeln
Av Jenny Wickberg
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 5/14 sid 32–33