nr 05, årgång 2014

LEDARE

 • Satsa på omvårdnadsforskning

  Svensk sjuksköterskeförening anser att satsningar på omvårdnadsforskning är nödvändiga för att förbättra vården. Beslutsfattare och politiker på alla nivåer behöver förstå vilken betydelse omvårdnadsforskningens resultat har för en god och säker vård.

FORSKNING

 • Teammöten med patienten i centrum

  Patienten är mer än sin fysiska kropp. Fånga upp hennes existentiella behov också. Forskaren Elisabeth Lindberg efterlyser helhetssyn i vårdens förändringsarbete.
 • Snabbt stöd vid demenssjukdom ger trygghet

  Livskvaliteten höjs för både demenssjuka och anhöriga när de får ett långvarigt och kontinuerligt stöd som startar direkt efter diagnos. Det visar en ny avhandling skriven av sjuksköterskan Annika Kjällman-Alm.
 • Kvinnors återhämtning efter en hjärtinfarkt

  Att drabbas av en hjärtinfarkt är en traumatisk upplevelse och innebär stora förändringar i livet. ”Min forskning handlar om att skapa ny kunskap om vad som bidrar till att kvinnor återhämtar sig efter en första hjärtinfarkt”, säger sjuksköterskan och forskaren Inger Wieslander, som nyligen doktorerade vid Hälsohögskolan i Jönköping med avhandlingen Kvinnors återhämtning efter en första hjärtinfarkt ur ett organisatoriskt, relationellt och individuellt perspektiv.
 • Upplevda synfel leder till fallolyckor

  Flera av de äldre som faller upplever att de har synproblem, fastän det inte märks vid en vanlig synundersökning. Det visar ögonsjuksköterskan Jeanette Källstrand Eriksson i sin avhandling ”Fall och fallskador bland äldre. Ett i-ögonfallande problem?”.
 • Våld mot män i nära relationer

  Män som utsätts för våld i nära relationer upplever de verbala angreppen som svårast. Fysiskt kan de värja sig. Det visar en avhandling som har undersökt hur vanligt det är med våld i nära relationer, bland både kvinnor och män, och vilka konsekvenser våldet får i de drabbades vardag. – Det är viktigt att vården fångar upp både kvinnor och män som är utsatta, säger Lotta Nybergh, som har skrivit avhandlingen.

PORTRÄTT

 • Med hela världen som arena

  För Anne Johansson Olsson har sjuksköterskeyrket alltid handlat om ett samhällsengagemang, från folkhögskolekursen i U-landskunskap till jobbet som distriktssköterska på ett asylboende och den nuvarande tjänsten på Transkulturellt centrum i Stockholms landsting.

REPORTAGE

 • Specialistsjukvård satsar på samtal om levnadsvanor

  Hälsofrämjande och förebyggande arbete förknippas ofta med primärvården. Men Sara Haile som är specialistsjuksköterska i kirurgisk vård, menar att det är möjligt att satsa på preventivt arbete även inom specialistsjukvården. Hon arbetar nu för att samtal om levnadsvanor ska bli en mer självklar del av vården på Södersjukhuset.
 • Storsatsning på hälsosamtal

  Från och med i år kallas alla 30-, 40-, 50- och 60-åringar i Norrbotten till ett hälsosamtal. Carina Pettersson, distriktssköterska på Furunäsets hälsocentral i Piteå, har haft sådana samtal ända sedan 2011.
 • Mod att bryta mot traditionen

  Olydnad är en god egenskap för morgondagens ledare. Sjuksköterskeyrket är precis som andra uniformsyrken djupt förankrat i traditionen. För att klara av framtidens utmaningar krävs mod att bryta mot den. Mer kunskap om ekonomi och organisation är också nödvändigt. Det menar Eric Carlström, professor i vårdvetenskap med inriktning ledarskap och organisation vid Sahlgrenska akademin.
 • Skräcken för att visa sig naken

  Skräcken för att visa sig naken får hela skolklasser på högstadiet att hoppa över duschen efter skolidrotten. Många anstränger sig inte heller under lektionen för att slippa tvätta sig. Det visar en kvalitativ studie av barn- och ungdomssjuksköterskan Lisa Hörlén.

KRÖNIKA

 • ”Situated freedom”

  Samma etik måste gälla i arbete och privatliv! Språket bidrar till att konstituera vår verklighet, det är därför viktigt att vi inte för dessa vandringssägner vidare utan argumenterar med hjälp av fakta. Jag säger: Nej tack till rädsla och inskränkthet, nej tack till främlingsfientlighet och ja tack till alla människors lika värde.
 • Dirigent – inte spindel

  En ensamlevande predator som skapar ett nät för att fånga byten som ska ätas upp. Hur kan vi använda det som metafor för att illustrera sjuksköterskans roll?