Nummer 5/2013

Stort behov av stöd efter opereration vid matstrupscancer

201305sid42.jpg

Livet förändras kraftig för dem som opereras för cancer i matstrupen, med trötthet, smärtor och plötsliga diarréer som bestående men. Mycket stöd behövs därför under lång tid efter det kirurgiska ingreppet. Det visar Marlene Malmströms avhandling Quality of Life and Supportive Care after Oesophageal Cancer Surgery.


Om artikeln
Av Jenny Wickberg
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 5 2013 sid 42–43