Nummer 5/2013

Sjuksköterskan behövs i hemtjänsten

201305sid36.jpg

Sjuksköterskan behöver finnas med och besluta om den dagliga omsorgen av äldre inom hemtjänsten. Det är en slutsats som dras i en ny avhandling. Den visar att de äldre inte kan bestämma över sin vardag. Hemtjänstpersonalen slits mellan de äldres rätt till självbestämmande och hjälpbehov och att följa biståndsbesluten, som tas långt ifrån de äldre. Det blir många konflikter. En sjuksköterska skulle, enligt forskaren, kunna hjälpa till med att lösa dem, göra beslutsvägen kortare och få in ett mer vårdande perspektiv hos personalen och föreslår i avhandlingen ett delat beslutsfattande i omsorgsrelationen mellan vårdarna och de äldre.


Om artikeln
Av Lillemor Lagerdahl
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 5 2013 sid 36–39