Nummer 5/2013

Sämre hälsa hos barn som växelbor

201305sid20.jpg

Barn som bor växelvis hos skilda föräldrar mår något sämre psykiskt än barn som bor med sammanboende föräldrar. Det visar distriktssköterskan Åsa Carlsund i sin avhandling Childrens mental health – with focus on family arrangements.


Om artikeln
Av Camilla Andersson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 5 2013 sid 20–23