Nummer 5/2013

Haiku till etikkonferens

201305sid51.jpg

Flygtaxin kommer tidigt en tisdag morgon. Det är två mil till Sturup. Medan vi kör färgar solen himlen rosa, riktigt rosa. Dimslöjorna dansar över betesmarker och ängar. Det är vackert. Så vackert att både jag och chauffören drar efter andan samtidigt. Jag noterar ett sträck med fåglar och säger högt: ”Nu drar de söderut. ” ”Ja”, säger chauffören, en man i 60-årsåldern med grått kortklippt hår och mörka ögon, ”dom är nog utan uppehållstillstånd. ”

Vi samspråkar en stund och han berättar att han är från Iran. Han har en syster och en systerdotter i USA. Systern fick jobb och uppehållstillstånd i USA för hon var sjuksköterska och hon behövdes. Hon har klarat sig fint. Hon har inte så hög lön och ibland får hon jobba som undersköterska för hon är inte så bra på datorer. Han är stolt över henne och längtar till att de ska kunna träffas. Det blir nog inte så, ödet ville annorlunda. Han talar stillsamt och formulerar varje ord noga så att det ska bli grammatiskt korrekt.

Under tiden vi talar börjar morgonens nyheter i radion. Måndagens skandal, Dagens Nyheters avslöjande att polisen i Skåne skapat ett register över 4029 romer växer i omfattningen. Datafilen heter ”Total” och ligger i en mapp märkt ”Kringresande”, ett epitet som genom årtionden har använts om en stigmatiserad minoritet. Ett register utifrån etnisk tillhörighet … jag ryser och min chaufför ser i backspegeln på mig och säger: ”detta är inte bra. ”

Redan år 1948 slås det fast i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna att alla människor oavsett kön, utbildning, egendom och social ställning, har flera grundläggande rättigheter. Till dessa rättigheter hör att inte bli bedömd eller sorterad efter etnisk tillhörighet.

Ansvar måste utkrävas för registreringsskandalen. Vänsterpartiets ledare har efterlyst en oberoende kommission som tar ett helhetsgrepp på alla de frågor som väckts av registreringen av romer. Regeringen har också offentliggjort ett kapitel i en kommande vitbok om hur Sverige har behandlat romer (se regeringens hemsida). Detta initiativ är inte tillräckligt när vissa myndigheter, som polismyndigheten, är så impregnerade av rasistiska föreställningar att tvååringar registreras som presumtiva brottslingar.

När flygplanet landat är jag klar med min haiku. En liten dikt på tre rader med fem, sju och fem stavelser som jag läser när jag inleder de Nordiska sjuksköterskeorganisationernas etikkonferens i Sjuksköterskornas hus:


Om artikeln
Av Ania Willman
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 5 2013 sid 51