Nummer 5/2013

Från teori till praktik – här gör forskningen nytta

201305sid26.jpg

En lektunnel från Ikea, en hockeyhjälm med visir och en bandspelare för barn. Det blev de självklara redskapen för att träna barn att klara magnetkameraundersökningar utan narkos. Det kan låta som en hemsnickrad modell, men är en direkt tillämpning av resultaten i en doktorsavhandling. På Röntgen i Linköping drar personalen nytta av forskningen för att utveckla vården och involverar också studenterna i arbetet.


Om artikeln
Av Sara Bergqvist Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 5 2013 sid 26–28