Nummer 5/2013

Eva – en inspirationskälla för medarbetare och patienter

201305sid6.jpg

Priset som årets ledare i omvårdnad går till Eva Joelsson-Alm, utvecklingssamordnare och intensivvårdssjuksköterska på Södersjukhuset i Stockholm. Enligt juryn förbättrar hon vården tillsammans med andra och utgår från patienternas behov. Allt på ett prestigelöst sätt som inspirerar många i hennes närhet.


Om artikeln
Av Pia Hellsing
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 5 2013 sid 6–9