Nummer 5/2013

En lots för sköra äldre

201305sid30.jpg

Hur skulle vårdkonsumtionen förändras om sköra äldre har tillgång till en person som lotsar dem rätt, en case manager? Färre läkarbesök, färre onödiga besök på akuten och avlastning för anhöriga är tre av resultaten i Magnus Sandbergs doktorsavhandling Case management for frail older people. Effects on healthcare utilisation, cost in relation to utility, and experiences of the intervention som han nyligen lade fram vid Lunds universitet.


Om artikeln
Av Charlotte Rudenstam
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 5 2013 sid 30–33