Nummer 5/2013

Äldre drabbas av akutsjukvårdens brist på riktlinjer

201305sid16.jpg

Akutvården saknar riktlinjer för hur personalen ska se till sina patienter. Värst drabbas äldre. De kan bli utan omsorg, mat och dryck i många timmar med risk för oro, fallskador och liggsår som följd. – Det behövs ett paradigmskifte mot en helhetssyn, där patientsäkerheten får högsta prioritet. Med bättre ”koll” kan sjuksköterskans etiska stress minska, säger Henrik Andersson, doktorand på Högskolan i Borås.


Om artikeln
Av Pia Vingros
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 5 2013 sid 16–18