Nummer 5/2012

Psykofarmaka ökar fallrisken hos äldre

OM201205sid30.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Det skrivs ut väldigt mycket psykofarmaka i det här landet. En konsekvens är att det sker många fallolyckor bland personer över 65 år. – Den mest riskabla tiden är veckan efter att någon börjar ta en ny medicin, då är olycksrisken 5–6 gånger högre än annars. Det berättar folkhälsoforskaren och sjuksköterskan Birgit Modén som nyligen lade fram sin doktorsavhandling ”Epidemiological studies of risk factors for injuries in an adult population”

Själv menar hon att förskrivningen är orimlig. Det kan inte stämma att hälften av alla som har fyllt 65 ska behöva äta mediciner mot oro, depressioner och sömnproblem, vilket en studie för åren 2006 till 2007 i Skåne visade. Men oavsett detta måste man vara uppmärksam på de risker som läkemedlen kan föra med sig och som kan leda till fall, betonar hon.

Framför allt handlar det om biverkningar som trötthet, försämrad koncentration och reaktionsförmåga samt trötthetskänsla i armar och ben, dåsighet, blodtrycksfall, yrsel och koordinationssvårigheter– lite olika beroende på vilket läkemedel det gäller.

Om den äldre faller finns stora risker för bestående skador och även dödsfall. Fler avlider till följd av fallskador jämfört med trafikolyckor.

Birgit Modéns studier visar att äldre löper fem till sex gånger högre risk att drabbas av fallskador om de äter psykofarmaka, jämfört med dem som inte gör det. Studierna visar också att personer som drabbats av en olycka – oavsett om det gäller fall eller en trafikolycka eller ett våldsbrott – löper betydligt större risk än andra att drabbas igen.


Om artikeln
Av Charlotte Rudenstam
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 5/12 sid 30–33