Nummer 5/2012

Isbitar lindrar vid cancerbehandling

OM201205sid26.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Några isbitar och en ishink är allt som behövs för att minska risken för att patienter som får cytostatika under stamcellstransplantation drabbas av mukosit, en smärtsam inflammation i munnens slemhinna. När sjuksköterskan Anncarin Svanberg studerade kylans effekter upptäckte hon att ispatienterna inte bara fick mindre ont, dessutom överlevde fler.

Det är nästan för enkelt för att vara sant, men efter att ha låtit 38 patienter som behandlades mot leukemi, lymfom och myelom och som gick igenom en benmärgstransplantation få suga på is samtidigt som de fick cytostatika, var resultaten entydiga.

De patienter som fick kylbehandling och standardbehandling mot mukosit utvecklade mukosit senare jämfört med kontrollgruppen som bara fick standardbehandlingen. Vissa patienter slapp inflammationen helt. De som ändå drabbades, fick inte lika ont och de hade också lättare att äta och svälja tabletter.

Innan hon började studien var hon rädd för att de patienter som fick kylterapi skulle ha svårare att överleva cancern, eftersom hon befarade att kylan skulle innebära att cancerceller överlevde i munhålan.

Vid en uppföljning efter fem år visade det sig vara tvärtom. De patienter som fick kylbehandling överlevde i större utsträckning (64 procent, jämfört med 38 procent i kontrollgruppen).

Kylterapin har blivit allt vanligare under de senaste åren oh används bland annat för att förhindra hjärnskador vid stroke och för att spädbarn som föds för tidigt inte ska drabbas av syrebrist under förlossningen.


Om artikeln
Av Åsa Bolmstedt
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 5/12 sid 26–29