Nummer 5/2012

”Dra ned på idealismen”

OM201205sid6.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Sluta köra i invanda hjulspår, dra ner på idealismen och våga lyfta fram problemen i ljuset. Sjuksköterskan och forskaren Stinne Glasdam räds inte kontroversiella åsikter. Bland annat anser hon att många äldre inom dagens vård och omsorg har färre rättigheter än kriminella på våra fängelser.

En kritisk blick har hon haft med sig hela livet, inte minst när hon talar om vården och patienternas och anhörigas situation. Sin avhandling skrev hon om den roll som cancerpatienters anhöriga fick vid en onkologisk klinik. De var framför allt välkomna när de kunde vara med och övertyga patienten om en viss behandling och sedan när döden närmade sig, och det var ont om personal.

Även inom äldreomsorgen krockar visionerna med verkligheten, menar hon. Äldre och deras anhöriga förväntar sig till exempel att personalen ska se till att de äldre kommer ut på promenader. Men tiden räcker inte till det, eftersom verksamheten är hårt styrd och inriktad på andra uppgifter som måste skötas.

Stinne Glasdam vill att sjuksköterskor är mer tydliga gentemot patienter och anhöriga och för den delen också politiker. Om tiden bara räcker till att ge medicin, mat och grundläggande omvårdnad, är det bättre att säga det istället för att lägga på en glasyr som inte stämmer med verkligheten och tala om omfattande kontakt med anhöriga och promenader.

Sjuksköterskor bör också fundera över vad som är viktigt inom äldrevården, menar hon. När det är svårt att hinna med allt, kanske det är bättre att fru Hansson får hjälp att dra på sig strumporna och istället får tid att vara med och baka en kaka.


Om artikeln
Av Erik Skogh
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 5/12 sid 6–7